Про журнал

Київські збірники історії, археології, мистецтва та побуту – науковий журнал присвячений проблемам історико-політичного та культурного надбання Києва від найдавніших до модерних часів. Відображає тематику його самобутньої історії та посередництва міста у поширенню та дифузії культурних ідей та практик між Заходом і Сходом. Журнал є продовженням започаткованого часопису під редакцією М. Грушевського (1931 р.)