Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕҐІЯ:

Голова: Марина Сергєєва, доктор історичних наук

Члени: Всеволод Івакін, кандидат історичних наук (відповідальний секретар)

Ольга Бенч, кандидат мистецтвознавства

Дмитро Бібіков, кандидат історичних наук

Анастасія Гончаренко, кандидат мистецтвознавства

Ярослав Затилюк, кандидат історичних наук

Павло Шидловський, кандидат історичних наук