Про журнал

Київські збірники історії, археології, мистецтва та побуту – наукове видання, присвячене актуальним питанням історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, консервації, охорони і збереження культурної спадщини.

Засновник та видавець : Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології».

Друкарня: ФОП Савчук Олександр Олегович (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК 6877 від 16.08.2019).

Дата заснування: травень 2021 р.

Інтервал виходу: щорічно.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24846-14786Р.

Проблематика: наукові статті видання висвітлюють актуальні проблеми історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, консервації, охорони і збереження культурної спадщини. Перевага надається дослідженням на київську тематику.

Поточний номер

№ II (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 929:[902:94](477)

Другий збірник Київських збірників історії, археології, мистецтва та побуту виходить тільки нині. Перший, під первісною назвою Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва видає Академічна комісія історії Києва було здійснене під загальною редакцією  академіка  Михайла Грушевського у Києві 1931-го р.

Опубліковано: 2021-12-10

Передмова

Переглянути всі випуски

Київські збірники історії, археології, мистецтва та побуту